top of page

HUR JOBBAR VI

PROJEKTVERKTYG
1_projektverktyg.jpg

Vi använder oss av ett digitaliserat projektverktyg som är skräddarsytt för byggsektorn. Vi håller oss därmed per automatik nyhetsuppdaterade samt har fri tillgång till de senaste erforderliga mallarna som används under byggprocessen. 

PERSONALLIGGARE
1_personalliggare.jpg

För att öka transparensen och få bättre kontroll över byggarbetsplatsen samt nå en högre säkerhet för dem som jobbar där använder vi en app- och webbaserad personalliggare som uppfyller Skatteverkets krav. 

PROJEKTTIDSPLAN
1_projekttidsplan.jpg

Projekttidsplan upprättas alltid innan byggstart och stäms därefter av med beställare kontinuerligt samt i samband med fakturering. Projekttidsplanen ger också inköparen av material en bra överblick över vilken vecka en viss produkt/material ska levereras till arbetsplatsen.

LÖSNINGSORIENTERAT ARBETE
1_lösningsorienteratarbete.jpg

Ett gott resultat kräver tydliga direktiv. Trots ett välprojekterat projekt behöver ritningar ofta revideras. Det mesta är då möjligt, men kräver i flera fall kompromisser. Vi har stött på liknande hinder många gånger och är duktiga på att hitta alternativ.

AFFÄRSMÄSSIGA BESLUT
1_affärsmässigabeslut.jpg

Vi har genomfört väldigt många projekt och vet vad mycket kostar. Med ordentliga underlag lämnar vi därför oftast fast pris. Vi kan också, i den mån det går, anpassa och ge beställare tips utifrån önskad budget.

ROTAVDRAG
1_rotavdrag.jpg

När du som privatperson anlitar oss får du göra avdrag från din skatt med 30% av arbetskostnaden upp till 50 000 kr per person (per år). Läs mer om rotavdrag på Skatteverkets hemsida.

bottom of page